Hem

Aktuellt.

2018-02-10 Konstnärerna Jill och Roland Englund presenterar sina valda

favoritverk ur Jönköpings läns konstförenings samlingar.

Jönköpings läns museum kl. 13.00.

 

2018-02-24 Regionrådet Malin Olsson berättar om sitt favoritverk

ur Jönköpings läns konstförenings samlingar.

Jönköpings läns museum kl. 13.00.

2018-03-14 Årsmöte i röda rummet på Jönjöpings läns museum. Klockan 18.00.

Sedvanligt program enligt stadgarna.

Föreläsning av Filip Zezowski Lind, konstintendent på

Jönköpings kommun.

 

2018-04-14 Min favorit med Ulf Fransson som varit t.f. stadsdirektör

på Jönköpings kommun.

Jönköpings läns museum kl. 13.00.

 

2018-04-22 Konstresa till Göteborgs konstmuseum och Konstrundan i Majorna.

Inbjudan i Aktuellt nummer 1 år 2018.

Senaste anmälningsdag är 6 april.

 

2018-05-05 Vårutflykt till Lisa Atterströms ateljé och Bottnaryds kyrka.

Se inbjudan i Aktuellt nummer 1 år 2018.

Senaste anmälningsdag är 23 april.

 

Välkommen till Jönköpings

Läns Konstförening

En ideell förening med syfte att

sprida kunskap om och förståelse för

konst samt att stödja och utveckla

den lokala konstnärligaverksamheten.